ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α. Γενικοί όροι χρήσης
Το κατάστημα που φέρει τον διακριτικό τίτλο ‘’Αριάγνη’’ με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνει ότι πλέον λειτουργεί το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και διάθεσης των προϊόντων του μέσω του Διαδικτύου, το οποίο δημιουργήθηκε από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Μ. Αλεξάνδρου αρ. 46, με ΑΦΜ 162533636, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας ariagni1@gmail.com, και τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 664565.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Επιχείρησης με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 4624/2019 σχετικά με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις ως ισχύουν σήμερα, καθώς και σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή.

Πριν μπείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες μας, σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Β. Προσωπικά Δεδομένα
Επισκεφτείτε το αρχείο σχετικά με τους ισχύοντες όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Γ. Ασφάλεια Συναλλαγών, Cookies και Ιστοσελίδες τρίτων μερών
Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω των πλατφορμών ηλεκτρονικών πληρωμών των συνεργαζόμενων τραπεζών με τη χρήση κρυπτογράφησης TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128- bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον καθορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Cookies
Όπως η πλειοψηφία των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο έτσι και το ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει στον εκάστοτε επισκέπτη/πελάτη πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κ.α.) καθώς και για την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του εκάστοτε επισκέπτη/πελάτη, αποθηκεύοντας ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη κάνει στο Κατάστημα, ούτως ώστε αυτές να εμφανίζονται αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεών σας στο ηλεκτρονικό Κατάστημα και να διευκολύνουν την Επιχείρηση στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο κάνετε χρήση του ηλεκτρονικού Καταστήματος. Σημειώνουμε ότι τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/πελατών αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Διευκρινίζεται ωστόσο, ότι μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε ήδη αποθηκευμένα cookies, να εμποδίσετε την εγκατάσταση νέων cookies ή να ζητήσετε να ερωτάσθε κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας (για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη σελίδα εξυπηρέτησης του πλοηγού σας).

Ιστοσελίδες τρίτων μερών
Στο ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι πιθανό να εντοπίσετε συνδέσμους (link) που οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες, τις οποίες διαχειρίζονται τρίτοι ή οι οποίες ανήκουν σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Επιχείρηση ή το Κατάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, διευκρινίζεται ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Επιχείρηση και το Κατάστημα ως προς το περιεχόμενο των εν λόγω συνδεδεμένων ιστοσελίδων και τη χρήση αυτών από επισκέπτες/πελάτες καθώς αυτές βρίσκονται εκτός Καταστήματος και εκτός ελέγχου της Επιχείρησης. Η υπόδειξη των εν λόγω συνδέσμων δεν συνεπάγεται δήλωση της Επιχείρησης ως προς την αξιοπιστία, ασφάλεια και περιεχόμενο αυτών, των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών και η χρήση αυτών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/πελατών. Ως εκ τούτου, για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει κατά τη διάρκεια περιήγησή σας στους εν λόγω συνδεδεμένους ιστότοπους ή σε σχέση με συναλλαγές σας με αυτούς παρακαλούμε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους διαχειριστές αυτών, οι οποίοι και φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για τους εν λόγω ιστότοπους.

Δ. Τιμές Προϊόντων
Οι τιμές που αναγράφονται στις σχετικές κατηγορίες δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και ΦΠΑ (24%). Οι τιμές αυτές αφορούν στα Προϊόντα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην έδρα της επιχείρησης, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές δίχως προειδοποίηση.

Ε. Τρόποι Πληρωμής
Το ηλεκτρονικό κατάστημα ariagni-eshop.gr δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Diners & Masterpass.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω των πλατφορμών ηλεκτρονικών πληρωμών των συνεργαζόμενων τραπεζών με τη χρήση κρυπτογράφησης TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128- bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον καθορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με τη χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Η διαδικασία εκκαθάρισης της πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την Τράπεζα εξασφαλίζοντας έτσι την απόλυτη ασφάλεια της συναλλαγής σας. Ακολουθούνται όλες οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στον τομέα των πληρωμών για το ηλεκτρονικό εμπόριο και επίσης είναι πλήρως συμβατή με τα πρωτόκολλα ασφαλείας των διεθνών οργανισμών καρτών Verified by Visa, MasterCard SecureCode και American Exrpess Safe Key για ασφαλείς on-line πληρωμές με κάρτα. Συνεπώς, οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε με την ariagni-eshop.gr μέσω πιστωτικών καρτών είναι απόλυτα ασφαλείς.

Η ariagni-eshop.gr δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές μέσω αυτού του site.

ΣΤ. Ευθύνη των συναλλασσόμενων μερών
Ο επισκέπτης/πελάτης, με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και την περιήγηση στο Κατάστημα, δηλώνει υπεύθυνα ότι είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα σύμβαση, καθώς, επίσης, και να κάνει χρήση του Καταστήματος υπό τους όρους και προϋποθέσεις, που ρητά αναφέρονται εδώ και όσων προκύπτουν κατ’ εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Επίσης, ως επισκέπτης/πελάτης του Καταστήματος συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι είσθε οικονομικά υπεύθυνος για κάθε χρήση του Καταστήματος, καθώς, επίσης, και για τη χρήση του λογαριασμού στο ariagni-eshop.gr από άλλους, συμπεριλαμβανομένων ανθρώπων που διαμένουν με εσάς και έτσι συμφωνείτε να επιβλέπετε κάθε χρήση του Καταστήματος, η οποία γίνεται από ανηλίκους, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό ariagni-eshop.gr ή το όνομά σας. Η Επιχείρηση μας, ευθύνεται μόνον για δόλο ή βαριά αμέλεια και μόνον για θετική ζημία και η ευθύνη της αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει την αξία των πωλούμενων κάθε φορά προϊόντων.

Ζ. Περιορισμός ευθύνης
Η επιχείρηση με την επωνυμία Γιαννόπουλος Χαράλαμπος, που φέρει τον διακριτικό τίτλο ‘’Αριάγνη’’, ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Η Επιχείρηση ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν φέρει ευθύνη για πιθανά τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.
Επίσης, η επιχείρηση με την επωνυμία Γιαννόπουλος Χαράλαμπος, που φέρει τον διακριτικό τίτλο ‘Αριάγνη’, ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η Επιχείρηση και το Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους χρήσης δίχως προειδοποίηση, οι οποίοι θα έχουν ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησης τους στην ιστοσελίδα του Καταστήματος. Παράλειψη ασκήσεως οποιουδήποτε δικαιώματος της Επιχείρησης δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

Η πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης, καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά την πλοήγηση, χρήση και συναλλαγή προς με το Κατάστημα εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, Ελλάδος.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.