ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ

Γενικοί Όροι Επιστροφών και Αλλαγών προϊόντων

Α. Δικαίωμα Επιστροφής προϊόντος και Υπαναχώρησης:
1. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, αζημίως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος για την αποστολή των προϊόντων στην επιχείρηση μας.

2. Επιστροφές γίνονται δεκτές, μόνο εφόσον τα προϊόντα, που επιθυμείτε να επιστρέψετε, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε.

3. Κάθε προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο) στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός του είδους και η ημερομηνία αγοράς.

4. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά στο 2310 664565 είτε ηλεκτρονικά στο ariagni1@gmail.com, ώστε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πολιτική, που ακολουθεί το κατάστημα σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων.

5. Η αποστολή του προϊόντος θα πρέπει να γίνει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη έγκριση του αιτήματος σας.

6. Προϊόντα που έχουν μεταποιηθεί ή χαραχτεί κατά παραγγελία του πελάτη δεν επιστρέφονται.

7. Τα εποχιακά προϊόντα, όπως Χριστουγεννιάτικα (και γούρια) και Πασχαλινά είδη, δεν επιστρέφονται.

8. Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε καλά το πακέτο, καθώς και το περιεχόμενο του κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που το προϊόν φθάσει σε εσάς κατεστραμμένο, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε την εταιρία ACS courrier μέσα στις επόμενες οκτώ (8) ώρες, ώστε να ελέγξουν την ευθύνη τους ως μεταφορέα.

9. Αφού πραγματοποιηθεί η επιστροφή του προϊόντος και γίνει έλεγχος ότι αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί, αλλοιωθεί ή καταστραφεί, θα σας γίνει επιστροφή χρημάτων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέσω ebanking στον λογαριασμό, που θα μας έχετε υποδείξει εσείς σε έγγραφη επικοινωνία, που θα έχουμε.

10. Η διασφάλιση της καλής κατάστασης των επιστρεφόμενων προϊόντων αποτελεί δική σας ευθύνη μέχρι την παράδοση τους σε εμάς. Βεβαιωθείτε ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι συσκευασμένα σωστά, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη φθορά κατά την μεταφορά τους.

11. Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση μας, δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος, το οποίο έχετε αποστείλει σε εμάς προς επιστροφή μέσω μεταφορικής εταιρίας της επιλογής σας.

Β. Δικαίωμα αλλαγής προϊόντος και αντικατάστασης:
1. Το προϊόν ή τα προϊόντα μπορούν να αλλαχτούν με άλλο είδος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να βρίσκονται στην κατάσταση που τα παραλάβατε, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί, λερωθεί ή να βρίσκονται σε οποιαδήποτε κατάσταση διαφορετική από την αρχική τους.

2. Κάθε προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής πώλησης, τιμολόγιο) στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός του είδους και η ημερομηνία αγοράς.

3. Σε περίπτωση αιτήματος αλλαγής με άλλο προϊόν, αποστέλλετε το προϊόν που θέλετε να αλλάξετε με τη μεταφορική εταιρεία της επιλογής σας και με δική σας χρέωση. Στη συνέχεια, αφού πρώτα μας έχετε ενημερώσει για την αλλαγή, τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε νέα παραγγελία από το eshop. Μόλις λάβουμε το δέμα και γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της καλής κατάστασης του προς αλλαγή προϊόντος, θα σας γίνει επιστροφή χρημάτων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μέσω ebanking στον τραπεζικό λογαριασμό, που θα μας έχετε υποδείξει εσείς.
Στη συνέχεια, μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία του προϊόντος, που έχετε επιλέξει προς αντικατάσταση αυτού που επιθυμείτε να αλλάξετε. Το νέο προϊόν θα αποσταλεί σε εσάς σύμφωνα με όσα ισχύουν για τις αποστολές παραγγελιών.

4. Προϊόντα που έχουν μεταποιηθεί ή χαραχτεί κατά παραγγελία του πελάτη δεν αλλάζονται ή αντικαθίστανται.

5. Προϊόντα σε προσφορά ή εποχιακά προϊόντα αλλάζονται μόνο με προϊόντα προσφοράς ή εποχιακά, αντίστοιχα.

6. Η διασφάλιση της καλής κατάστασης των προς αλλαγή προϊόντων αποτελεί δική σας ευθύνη μέχρι την παράδοση τους σε εμάς. Βεβαιωθείτε ότι τα επιστρεφόμενα προς αλλαγή προϊόντα είναι συσκευασμένα σωστά, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη φθορά κατά την μεταφορά τους.

7. Σας ενημερώνουμε ότι η επιχείρηση μας, δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του προϊόντος, το οποίο έχετε αποστείλει σε εμάς μέσω μεταφορικής εταιρίας της επιλογής σας προς αλλαγή ή αντικατάσταση.

Επιστροφές ή αιτήματα αλλαγών, που θα λάβουμε εκτός των όρων της πολιτικής μας, δε θα γίνονται δεκτές.

Γ. Αντικατάσταση – Επισκευή ελαττωματικών προϊόντων
1. Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος αναλαμβάνουμε την άμεση επισκευή και αντικατάσταση του, εφόσον το ελάττωμα οφείλεται σε κατασκευαστική υπαιτιότητα και όχι σε λάθος χρήσης από τον αγοραστή.

2. Υπενθυμίζεται ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είναι χειροποίητα. Συνεπώς, τα προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς κατά την φωτογραφική τους αποτύπωση σε σχέση με αυτό που λαμβάνει ο καταναλωτής, χωρίς αυτό να συνιστά κατασκευαστικό σφάλμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας.

3. Η επισκευή του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί σε διάστημα έως δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών.

4. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι δυνατόν να επισκευασθεί και δεν υπάρχει για τους σκοπούς της αντικατάστασης διαθεσιμότητα στο ίδιο είδος, μπορεί να γίνει αντικατάσταση με κάποιο άλλο προϊόν ίσης άξιας.

5. Οι χρεώσεις αποστολής για τις αντικαταστάσεις προϊόντων βαρύνουν τον καταναλωτή, ενώ για τις επισκευές βαρύνουν την επιχείρηση μας.

Δ. Λανθασμένη αποστολή προϊόντων
1. Σε περίπτωση που σας αποσταλεί διαφορετικό προϊόν από αυτό που έχετε καταχωρήσει στην παραγγελία σας θα πρέπει εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, να μας ενημερώσετε εγγράφως στο ariagni1@gmail.com σχετικά με το σφάλμα αποστολής.

2. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς του ορθού προϊόντος.

Ακύρωση παραγγελίας
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία σας, αλλά το προϊόν βρίσκεται σε στάδιο προετοιμασίας και δεν έχει, ακόμη, αποσταλεί, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 664565, ώστε να αναλάβουμε εμείς την ακύρωσή της παραγγελίας σας. H δυνατότητα αυτή σας παρέχετε μέχρι την στιγμή, που θα ενημερωθείτε από το ηλεκτρονικό μας σύστημα (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ότι η παραγγελία σας έχει φύγει, πλέον, από το φυσικό μας κατάστημα και έχει αποσταλεί στη διεύθυνση, που μας δηλώσατε.

Επιστροφή χρημάτων
Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή.
Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική κάρτα η επιστροφή γίνεται μέσω της Τράπεζας στην πιστωτική σας κάρτα.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο ακύρωσης δεν δύναται να παραταθεί πέραν των 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.